O.C.S.G.

Het Overleg Christelijke Studentenverenigingen Groningen, kortweg O.C.S.G., is een overkoepelend, christelijk overlegplatform tussen de zes christelijke studentenverenigingen in Groningen. Het O.C.S.G. maakt zich sterk voor een betere band tussen de zes verenigingen maar kan daarnaast ook opkomen voor algemene belangen van de zes verenigingen. Juist vanuit gezamenlijk overleg probeert het O.C.S.G. zich hard te maken voor de christelijke doelstellingen die het nastreeft. De zes christelijke studentenverenigingen die zijn aangesloten bij O.C.S.G. zijn de volgende:

ATV
GSV
HOST-IFES
Ichthus
– N.S.G.
Yir’ at ‘Adonay (C.S.F.R.)

Middels deze website hopen we u in te kunnen lichten wat het O.C.S.G. precies is en wat zijn visie en doelstellingen zijn. Ook willen we u op deze manier op de hoogte houden van onze activiteiten en de lopende projecten. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u dit laten weten door een e-mail te sturen naar onze secretaris Fije Wennink, mail: secretaris@ocsg.nl

Met vriendelijke groet,

Dagelijks Bestuur O.C.S.G.

English version

The Overleg Christelijke Studentenverenigingen Groningen (O.C.S.G.), is a consultative committee for the six Christian student organizations in Groningen. It provides a platform for cooperation and intervision between the boards, stimulates increasing interaction between the Christian students via regular joint activities, and attempts to strengthen the position of the Christian students and student organizations in the city.

O.C.S.G. currently consists of the following six Christian student organizations: ATV, GSV, HOST-IFES, Ichthus, N.S.G. and Yir’ at ‘Adonay (C.S.F.R.). This website serves to inform you about our identity , mission, and objectives and you can also find information about our activities and current affairs. In case you have any questions or remarkt, feel free to contact us via an email to secretaris@ocsg.nl

Kind regards,

Daily board of O.C.S.G.