O.C.S.G.

Het Overleg Christelijke Studentenverenigingen Groningen, kortweg O.C.S.G., is een overkoepelend, christelijk overlegplatform tussen de zes christelijke studentenverenigingen in Groningen. Het O.C.S.G. maakt zich sterk voor een betere band tussen de zes verenigingen maar kan daarnaast ook opkomen voor algemene belangen van de zes verenigingen. Juist vanuit gezamenlijk overleg probeert het O.C.S.G. zich hard te maken voor de christelijke doelstellingen die het nastreeft. De zes christelijke studentenverenigingen die zijn aangesloten bij O.C.S.G. zijn de volgende:

ATV
GSV
HOST-IFES
Ichthus
– N.S.G.
Yir’ at ‘Adonay (C.S.F.R.)

Middels deze website hopen we u in te kunnen lichten wat het O.C.S.G. precies is en wat zijn visie en doelstellingen zijn. Ook willen we u op deze manier op de hoogte houden van onze activiteiten en de lopende projecten. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u dit laten weten door een e-mail te sturen naar onze secretaris Marte Kleefman, mail: secretaris@ocsg.nl

Met vriendelijke groet,

Dagelijks Bestuur O.C.S.G.