Lidverenigingen

Bij het O.C.S.G. zijn vijf christelijke studentenverenigingen van Groningen aangesloten. De verenigingen kennen allen hun eigen karakter. Deze varieert van traditioneel tot laagdrempelig. Ze hebben één belangrijke factor gemeen, namelijk het christelijk geloof. Word lid van een van de verenigingen!

Lidverenigingen

Wij zijn het O.C.S.G.

Overleg Christelijke Studentenverenigingen Groningen

Activiteiten

Jaarlijks organiseert O.C.S.G. verschillende activiteiten voor christelijke én niet-christelijke studenten om zo te verbroederen en het licht van Christus te delen. Iedereen is welkom op onze activiteiten! Welke activiteiten er plaatsvinden, kun je hier lezen!

Lidverenigingen

Bij het O.C.S.G. zijn vijf christelijke studentenverenigingen van Groningen aangesloten. De verenigingen kennen allen hun eigen karakter. Deze varieert van traditioneel tot laagdrempelig. Ze hebben één belangrijke factor gemeen, namelijk het christelijk geloof. Word lid van een van de verenigingen!

Projecten

In de stad Groningen vinden jaarlijks verschillende activiteiten plaats om het licht van Christus en naastenliefde uit te dragen. O.C.S.G. is verantwoordelijk voor een aantal van deze projecten. Alle missionaire projecten in de stad vind je hier! 

Visie

Het O.C.S.G. is een stichting waarbij vijf christelijke studentenverenigingen zijn aangesloten. O.C.S.G. streeft naar een samenwerking tussen studenten die uitgaat boven alle verschillende karakters en identiteiten van de studentenverenigingen. Als overlegorgaan vertegenwoordigt O.C.S.G. de gezamenlijke belangen van de studentenverenigingen en haar ruim 800 leden bij onder andere de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool. De missie van het O.C.S.G. is het samenbrengen van de christelijke studenten in de stad Groningen. Dit zijn de studenten die lid zijn van de aangesloten verenigingen, maar ook studenten die dat niet zijn. Voel je welkom op de activiteiten die O.C.S.G. organiseert! 

Contact

Neem voor vragen contact op met onze secretaris, Renée Dunsbergen, via secretaris@ocsg.nl. Of vul het contactforumlier in! Zij zal je vragen beantwoorden of je doorverwijzen naar de juiste persoon.