GSV
De leden van de Gereformeerde Studentenvereniging hebben weer belachelijk veel leuke dingen met elkaar gedaan. De Gereformeerde Studentenvereniging (GSV) is een christelijke studentenvereniging met een gereformeerde basis. De vereniging bestaat uit een hechte groep van zo’n 200 studenten die elke week bij elkaar komt voor Bijbelstudie, maar ook voor een biertje op soos. De rest van de week vullen we met activiteiten zoals samen studeren, koffie drinken, samen sporten, brak brunchen, ochtend sing-ins en lezingen. Kortom, eigenlijk doet de GSV elke dag van de week wel waar zij goed in is: betrokken en gezellig zijn, haar leden helpen in de studie en in het geloof. Alle activiteiten die worden georganiseerd vallen binnen één van de vier pijlers die de GSV karakteriseren: de christelijke, de intellectuele, de sociale en de studentikoze pijler. Ben jij dus op zoek naar een vereniging waar verdieping van je geloof, verbreding van contacten en vooral heel veel gezelligheid te vinden is? Kom dan eens langs in onze sociëteit aan de Hereweg 40 en ervaar het zelf!

HOST-IFES
Naast alle Nederlandse verenigingen is er ook een internationale christelijke vereniging: HOST-IFES. Deze vereniging wil een gastvrije plek zijn voor internationale en nederlandse studenten.
HOST-IFES geeft je de mogelijkheid om in je studententijd in je eigen stad kennis te maken met andere culturen en studenten van over de hele wereld. Door de weeks hebben we bijbelstudiegroepen voor christenen en open bijbelstudiegroepen voor geinteresseerde niet-christenen. Elke vrijdagavond hebben wij een activiteit (zoals Cultural Evenings, Fellowship Evenings (with worship and a speaker), MovieNights with filmdiscussion, Debates, Quizzes en Gamesnights), en 2x per jaar gaan we met de hele vereniging een weekend weg. Door ons open karakter zijn er naast studenten met verschillende christelijke achtergronden ook veel studenten actief met geen of een andere religie zoals Hindoeisme of Islam, wat voor veel interessante gesprekken en contacten zorgt. Door onze christelijke identiteit in combinatie met ons open karakter willen we elkaar opbouwen in ons geloof en niet-christelijke studenten de kans bieden om er kennis mee te maken. Afgelopen jaar waren er zo’n 75 studenten betrokken bij HOST-IFES.

Ichthus
Ichthus is een open, interkerkelijke christelijke studentenvereniging van 160 leden, met als basis de wekelijkse kringavonden. Ichthus richt zich op zowel HBO- als WO-studenten en heeft geen specifieke kerkelijke achtergrond, de diversiteit aan achtergronden daagt je uit na te denken over je eigen geloofsbeleving en leert je dat onder woorden te brengen. Ichthus kenmerkt zich door haar gemoedelijke en open karakter, je wordt geaccepteerd zoals je bent, er is geen ontgroening, iedereen is gelijk, je kunt het hele jaar door lid worden en kring is je enige verplichting. De introductietijd vind niet plaats in augustus, maar is een aantal donderdagavonden en een weekend in september. Ichthus kent geen sterk studentikoze cultuur, de studentikoziteit binnen Ichthus vind je terug in zaken als de Ridderorde, de 10 bargeboden en de inauguratie, welke allen een praktisch nut beogen.

Een kring bestaat uit 7 à 8 personen en vindt in beginsel plaats op dinsdagavond, de avond begint met eten en vervolgt met zingen, bijbelstudie, bidden en borrelen. Eens in de drie weken is er in plaats van kring dan wel een gezamenlijke avond, dan wel themagroep. Tijdens gezamenlijke avonden eten we als hele vereniging in een kerk, zingen we onder leiding van ons MuziekTeam en afhankelijk van de avond is er regelmatig een spreker. Themagroep vind 6 avonden in het jaar plaats en bied je de gelegenheid om dieper in te gaan op een specifiek onderwerp naar keuze als doop, vriendschapsevangelisatie of apologetiek.

Verder is er elke donderdagavond een borrel in het IchthusCafé (Nieuwe Kijk in ‘t Jatstraat 58, bovenin het Dionysospand). Voorafgaand aan de borrel worden er vrijwel wekelijks activiteiten georganiseerd, te denken valt aan lezingen/discussieavonden, ALV’s, mensa’s, eerstejaarsavonden, maatschappelijke acties, feesten en jaarlijkse activiteiten als een kleinkunstavond en het gala. De activiteiten worden grotendeels georganiseerd door de vele commissies die Ichthus rijk is. Zo’n 25 commissies bieden je uitdaging en mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling. Zowel aanwezigheid op donderdagen als commissiewerk is vrijblijvend.

N.S.G.
Navigators Studentenvereniging Groningen is een jonge, enthousiaste, christelijke studentenvereniging met ongeveer 400 actieve leden. Het christelijke karakter van de vereniging komt tot uiting in het motto ‘Christus kennen en Hem bekendmaken’. Dit motto heeft twee kanten, interne en externe gerichtheid.

N.S.G. is een van oorsprong interkerkelijke vereniging en heeft een open karakter, wat de vereniging tot een diverse groep leden maakt die verschillend zijn, maar hetzelfde doel voor ogen hebben. Een van de bekendste uitspraken in de vereniging is die dat ‘Bier en Bijbel’ hand in hand gaan. We willen de mooiste tijd van je leven – je studententijd – en een verdieping in het christelijk geloof combineren in de jaren dat je lid bent!

Eens per twee weken heb je een bijbelkring binnen je dispuut. De kring is de spil waar de vereniging om draait: een kring is een kleine groep mensen die samen de bijbel induiken en daarover met elkaar in gesprek gaan. Aansluitend aan kring en andere activiteiten staan vanaf 22.30 uur de deuren van onze sociëteit open voor iedereen die zin heeft in een biertje, gezelligheid of in een goed gesprek.

Activiteiten die naast kring worden georganiseerd zijn onder andere Praise & Worships, feesten, de Dies, theater, Verenigingsweekenden en het jaarlijks terugkerende gala.

Naast het ‘verenigen’ willen wij extern actief zijn. Dit houdt in dat wij als vereniging activiteiten hebben die naar buiten gericht zijn, maar ook dat we activiteit buiten de vereniging willen stimuleren, bijvoorbeeld in de vorm van bestuursfuncties. Sinds 2009 is N.S.G. lid van de Contractus, de koepel van de grootste studentenverenigingen van de stad.

Je bent meer dan welkom om de sfeer te komen proeven bij een van de genoemde activiteiten. Voor borrels kun je standaard op dinsdag terecht in onze sociëteit aan de Hereweg 1 en voor andere activiteiten kun je de agenda op de website in de gaten houden. Lid worden van N.S.G. is mogelijk in augustus door de KennisMakingsTijd (KMT) van de vereniging mee te maken.

Yir’at ‘Adonay (C.S.F.R.)
Yir’at ‘Adonay, een dispuut van de landelijke vereniging C.S.F.R. (Civitas Studiosorum in Fundamento Reformato), is een bruisende christelijke studentenvereniging met momenteel 114 enthousiaste (aspirant-)leden: niet te weinig om een mooie vereniging te kunnen vormen en niet te veel om betrokken op elkaar te kunnen blijven. Leden van Yir’ zijn voornamelijk afkomstig uit allerlei verschillende gereformeerde kerken. Ons dispuut is rijk aan activiteiten: Bijbelkringen, studiekringen, borrels, verenigingsweekenden, lezingen en vele andere. Wat Yir’ vooral onderscheidt van andere christelijke studentenverenigingen is haar studiekarakter, die met name naar voren komt in studiekringen en lezingen. Door dit studiekarakter ontwikkel je naast de studie die je volgt een bredere blik.

Aan het eind van de zomervakantie, vlak voor het nieuwe collegejaar, is er het jaarlijkse introweekend, waarop nieuwe eerstejaars, die al dan niet al hebben besloten lid te willen worden van onze vereniging, welkom zijn. Op dit weekend zijn ook heel veel leden aanwezig die al lid zijn van de vereniging. In de week die hierop volgt, zal er een twee dagen durend introkamp zijn voor alle eerstejaars.

Kort samengevat is C.S.F.R. Groningen:
– Bewust christen-zijn
We bestuderen de Bijbel als Gods woord en vinden elkaar in het christelijk geloof. Eens per twee weken wordt er Bijbelkring gehouden.
– Intellectuele vorming
Door middel van lezingen en studiekringen verdiepen we ons in maatschappelijke en christelijke thema’s.
– Amicaliteit
We zijn een kleinschalige vereniging, waardoor we betrokken op elkaar kunnen blijven.
– Studentikoziteit
We zijn een echte studentenvereniging met vele traditionele mores (gebruiken en ongeschreven regels).