GSV
De Gereformeerde Studentenvereniging (GSV) is een christelijke studentenvereniging met een gereformeerde basis. De vereniging bestaat uit een hechte groep van zo’n 200 studenten die elke week bij elkaar komt voor Bijbelstudie, maar ook voor een biertje op soos. De rest van de week vullen we met activiteiten zoals samen studeren, koffie drinken, samen sporten, brak brunchen, ochtend sing-ins en lezingen. Kortom, eigenlijk doet de GSV elke dag van de week wel waar zij goed in is: betrokken en gezellig zijn, haar leden helpen in de studie en in het geloof. Alle activiteiten die worden georganiseerd vallen binnen één van de vier pijlers die de GSV karakteriseren: de christelijke, de intellectuele, de sociale en de studentikoze pijler. Ben jij dus op zoek naar een vereniging waar verdieping van je geloof, verbreding van contacten en vooral heel veel gezelligheid te vinden is? Kom dan eens langs in onze sociëteit aan de Hereweg 40 en ervaar het zelf!

HOST-IFES
Naast alle Nederlandse verenigingen is er ook een internationale christelijke stichting: HOST-IFES. Deze stichting wil een gastvrije plek zijn voor internationale en nederlandse studenten.
HOST-IFES geeft je de mogelijkheid om in je studententijd in je eigen stad kennis te maken met andere culturen en studenten van over de hele wereld. Door de weeks hebben we bijbelstudiegroepen voor christenen en open bijbelstudiegroepen voor geinteresseerde niet-christenen. Elke vrijdagavond hebben wij een activiteit (zoals Cultural Evenings, Fellowship Evenings (with worship and a speaker), MovieNights with filmdiscussion, Debates, Quizzes en Gamesnights), en 2x per jaar gaan we met de hele stichting een weekend weg. Door ons open karakter zijn er naast studenten met verschillende christelijke achtergronden ook veel studenten actief met geen of een andere religie zoals Hindoeisme of Islam, wat voor veel interessante gesprekken en contacten zorgt. Door onze christelijke identiteit in combinatie met ons open karakter willen we elkaar opbouwen in ons geloof en niet-christelijke studenten de kans bieden om er kennis mee te maken. Afgelopen jaar waren er zo’n 75 studenten betrokken bij HOST-IFES.

Ichthus

Ichthus is een interkerkelijke christelijke studentenvereniging. Het ledenaantal van 150 leden maakt dat eigenlijk iedereen elkaar wel kent. Op dinsdagen komen we bij elkaar voor Bijbelstudiekring, themagroep, of een gezamenlijke avond. Tijdens gezamenlijke avonden eten we als hele vereniging in een kerk, zingen we onder leiding van ons MuziekTeam en er is een spreker. Elke donderdag borrelen we gezellig in het IC (IchthusCafé). Voorafgaand aan de borrel worden er veel verschillende leuke activiteiten georganiseerd. Zo zijn er feesten, kroegcolleges, ALV’s, mensa’s, eerstejaarsavonden en jaarlijkse activiteiten als een kleinkunstavond en het gala. Voor ieder wat wils! De activiteiten worden vaak georganiseerd door commissies. Zo’n 30 commissies bieden je uitdaging en mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling. Zowel aanwezigheid op donderdagen als commissiewerk is vrijblijvend. Kortom, studentenleven met God vind je bij Ichthus! Bij Ichthus kan je het hele jaar door lid worden, dus kom vooral een keertje langs aan de Nieuwe Kijk in ’t Jatstraat 58 en ontdek het zelf!

N.S.G.

Navigators Studentenvereniging Groningen is een christelijke studentenvereniging in Groningen. Met ongeveer 450 actieve leden is N.S.G. de grootste christelijke vereniging van Groningen. Sinds enkele jaren is Navigators gevestigd aan de Hardewikerstraat 7, in een monumentaal pand middenin de stad.

Binnen de vereniging heerst een goede afwisseling tussen student-zijn en de diepgang in het christelijk geloof. Het motto van N.S.G. is ‘Christus kennen en Hem bekend maken’. Onder andere tijdens de tweewekelijkse kring wordt gebouwd aan je persoonlijke relatie met God. Daarnaast is er iedere dinsdagavond een verenigingsactiviteit met aansluitend een borrel in sociëteit de Domus Veritatis, waarbij externen van harte welkom zijn! Naast de vaste verenigingsavond vinden er regelmatig andere activiteiten plaats zoals feesten, borrels, praise & worship avonden, sportevenementen, toneel en het jaarlijkse gala. Er zijn in totaal 14 Navigatorsverenigingen binnen Nederland en jaarlijks vinden er dan ook talloze landelijke activiteiten plaats zoals het songfestival, de sportdag en een zomerkamp.

Nieuwsgierig? Iedere dinsdag ben je vanaf 23.00 uur welkom aan de Hardewikerstraat 7 om sfeer te komen proeven op de borrel, of op een van de andere activiteiten. Voor meer informatie kun je terecht bij de Abactis van N.S.G. via [email protected] Tijdens de KEI week kun je je inschrijven om lid te worden van de vereniging.

C.S.F.R. Groningen- Yir’ at ‘Adonay

Yir’at ‘Adonay, een dispuut van de landelijke vereniging C.S.F.R. (Civitas Studiosorum in Fundamento Reformato), is een uniek, bruisende christelijke studentenvereniging in de stad Groningen. Yir’ is een vereniging die staat in de gereformeerde traditie, wat betekent dat we vanuit het geloof in God en op grond van de Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid proberen te leven en student te zijn. Ons dispuut is rijk aan activiteiten: Bijbelkringen, studiekringen, borrels, verenigingsweekenden, lezingen en vele andere. Een vereniging die er is om medechristenen te leren kennen, verschillende onderwerpen met elkaar te bespreken en volop te genieten van de studententijd door borrels en feestjes.

Kort samengevat is C.S.F.R. Groningen:

* Bewust christen-zijn We proberen met en vanuit God te leven. We bestuderen de Bijbel als Gods woord en vinden elkaar in het christelijk geloof. Eens per twee weken wordt er Bijbelkring gehouden.

* Intellectuele vorming Door middel van lezingen en studiekringen verdiepen we ons in maatschappelijke en christelijke thema’s. Het is belangrijk om als christen in een academische wereld doordachte standpunten te kunnen formuleren.

* Amicaliteit Op Yir’ is er ook een plek om vrienden te maken en met elkaar te genieten van de studententijd. Wekelijks kan men daarom borrelen op de sociëteit. Ook andere activiteiten vinden er plaats op de sociëteit, waaronder een pubquiz, cantus, maaltijden of feestjes.

* Studentikoziteit We zijn een echte studentenvereniging met vele gebruiken, tradities en mores. Tradities en mores onderscheidt een student van de grijze burgerij. Dit wordt onder andere tot uiting gebracht door de Huishoudelijke Vergaderingen, de vele liederen die er gezongen worden en de brasacties die plaatsvinden.