Jaarlijks organiseert O.C.S.G. verschillende activiteiten voor christelijke én niet-christelijke studenten om zo te verbroederen en het licht van Christus te delen. Iedereen is welkom op onze activiteiten! Welke activiteiten er plaatsvinden, kun je hier lezen!