Tijdens de Biddagdienst, die plaatsvindt op de tweede woensdag van maart, vragen we om Gods zegen over en bidden we voor de wereld. Dit doen we door middel van liederen en een overdenking. Met elkaar staan we stil bij actuele thema’s in onze samenleving en onze medemens, waaronder hen die minder bedeeld zijn of een moeilijke tijd doorgaan, maar ook voor situaties waar het onrecht de overhand heeft. Het afgelopen jaar is de dienst in samenwerking met de Protestantse Wijkgemeente Martinikerk gehouden.

De O.C.S.G. Biddagdienst vind plaats op 13 maart 2024.