Het kalenderjaar sluiten wij af met de O.C.S.G. Kerstdienst. Deze dienst staat in het teken van de geboorte van Jezus. Het speciaal voor deze dienst uit vier studentenverenigingen samengestelde studentenkoor en -ensemble zullen onder leiding van een dirigent liederen ten gehore brengen. Daarnaast zal de kerstgedachte met ons worden gedeeld middels een overdenking en samenzang. Een prachtige dienst waarin iedereen zijn steentje bij kan én mag dragen.

De O.C.S.G. Kerstdienst vind plaats op 19 december 2023.