Hervormde Gemeente Dorkwerd

Hoogeweg 2, 9746 TN Dorkwerd

Onze gemeente is een mix van ouderen, gezinnen en jongeren. Onze belijden zijn terug te vinden in de apostolische geloofsbelijdenis. Het karakter is vrolijk orthodox. De zondagse diensten (9.30 uur en 19.00 uur) kennen een klassiek karakter: psalmen, gezangen en bijbelgetrouwe prediking met een praktische toepassing. Daarnaast zijn er geregeld preekbesprekingen, zangdiensten, catechismus en verschillende bijbelkringen en gespreksgroepen waar gemeenteleden zich bij aan kunnen sluiten.  Je mag altijd contact zoeken met de voorganger; Leo Blees (06-37301852).

Wijkgemeente Martinikerk

Martinikerkhof 3, 9712 JG Groningen 

Wij geloven dat Jezus, de Zoon van God, is opgestaan uit de dood. Jezus’ opstanding heeft ook gevolgen voor ons: wij mogen met de opgestane Heer leven, nu al en ook na dit leven. Dit krijgt onder andere vorm in gebed voor elkaar en de wereld, God de lof zingen en hulp bieden aan hen die dat nodig hebben. We geloven dat de Heilige Geest ons daarin leidt en in en door ons werkt.

Elke zondag komen we samen in de Martinikerk. Tijdens een ochtenddienst om 09.30 uur en tijdens een middag- of avonddienst om 17.00 of 19.00 uur. Op de eerste en derde zondag van de maand is er koffiedrinken na de ochtenddienst.

De middag- en avonddiensten hebben een speciaal karakter met een vaste regelmaat. De eerste twee zondagen van de maand is er om 17.00 uur dienst, de overige zondagen om 19.00 uur. De maanden juli en augustus vormen hierop een uitzondering: dan is er elke zondagavond een reguliere dienst om 19.00 uur.

De Protestantse Wijkgemeente Martinikerk is ontstaan uit een fusie van de hervormde gemeenten die kerkten in de Sionskerk in de Korrewegwijk en de Filadelfiakerk in de Oosterparkwijk. Door deze oorsprong weet onze wijkgemeente zich geroepen om zorg te dragen voor de Korrewegwijk en de Oosterparkwijk. In de Korrewegwijk gebeurt dit door middel van missionair en diaconaal werk vanuit Het Pand. Alle leeftijden zijn vertegenwoordigd in onze gemeente; (jonge) gezinnen, studenten, alleenstaanden, ouderen. We zien elkaar op zondag, en gedurende de week bij verschillende activiteiten.

Buurtkerk de Fontein

Eikenlaan 255, 9741 EZ Groningen

Wijkgemeente Immanuelkerk

Overwinningsplein 1, 9728GP Groningen

Nieuw Kerk

Nieuwe Kerkhof 1, 9712 PT Groningen