Op de donderdag voor Kerst hopen we ieder jaar een onvergetelijke avond neer te zetten voor studenten en Stad met een mooie kerkdienst en verschillende projecten. Op deze avond zullen studenten hun geloof uitdragen door op een praktische manier zich in te zetten voor de inwoners van Groningen. Door middel van verschillende projecten willen we aandacht schenken aan de mensen die juist in deze tijden een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Zo delen we onder andere rozen uit aan vrouwen in de prostitutie, organiseren we activiteiten voor asielzoekers, daklozen, slachtoffers van huiselijk geweld en zetten we mensen die zich eenzaam voelen in het zonnetje. Het doel van deze avond is om vlak voor de kerstdagen de inwoners van de stad Groningen iets mee te geven van de liefde van God. Dit doen we gedreven door Gods liefde en als antwoord op Jezus’ opdracht aan ons om onze naasten lief te hebben als onszelf. We willen Jezus navolgen in het dienen, ontmoeten en bemoedigen van onze naasten.