Zoals ieder jaar zal Outreach ook in 2022 weer plaatsvinden. Op donderdag 22 december hopen we weer een onvergetelijke avond neer te zetten met een mooie kerkdienst en verschillende projecten in de stad Groningen. Op deze avond zullen studenten hun geloof uitdragen door op een praktische manier zich in te zetten voor de inwoners van de stad. Door middel van de verschillende projecten willen wij aandacht schenken aan de mensen, die juist in deze tijden, een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Zo worden er onder andere rozen uit gedeeld aan de vrouwen in de prostitutie, een activiteit georganiseerd voor de asielzoekers, sieraden worden gemaakt met slachtoffers van huiselijk geweld en nog veel meer. Het doel van deze avond is om vlak voor de kerstdagen de inwoners van de stad Groningen iets mee te geven van de liefde van God. Dit willen wij doen, gedreven door de liefde van God in ons en als antwoord op Jezus’ opdracht aan ons: “Heb uw naaste lief als uzelf” (Romeinen 13:9). Wij willen Jezus navolgen in het dienen, ontmoeten en bemoedigen van onze naasten. Als kernteam hebben wij ontzettend veel zin in deze avond, hopelijk zien wij jou ook op 22 december!