Het O.C.S.G. is een stichting waarbij vijf christelijke studentenverenigingen zijn aangesloten. O.C.S.G. streeft naar een samenwerking tussen studenten die uitgaat boven alle verschillende karakters en identiteiten van de studentenverenigingen. Als overlegorgaan vertegenwoordigt O.C.S.G. de gezamenlijke belangen van de studentenverenigingen en haar ruim 800 leden bij onder andere de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool. De missie van het O.C.S.G. is het samenbrengen van de christelijke studenten in de stad Groningen. Dit zijn de studenten die lid zijn van de aangesloten verenigingen, maar ook studenten die dat niet zijn. Voel je welkom op de activiteiten die O.C.S.G. organiseert!