De visie van het O.C.S.G. houdt in dat wij als studenten, elkaar en God beter willen leren kennen. Ook het bestuderen van Gods woord en het elkaar daarin steunen vinden wij belangrijk. Bovendien kunnen we elkaar op gebied van studie van dienst zijn.

Als O.C.S.G. streven we naar een samenwerking die uitgaat boven alle verschillende karakters en vormen  van de individuele studentenvereniging. In de hoop dat deze veelzijdigheid zal resulteren in een  kleur- en facettenrijk O.C.S.G..

In de praktijk beschikken we over de volgende middelen om onze visie te verwezenlijken. Deze middelen zijn ook in de statuten genoemd [1], namelijk:

a.       het bijeenbrengen van de bij het O.C.S.G. aangesloten leden;

b.      het stimuleren van ontmoetingen tussen christelijke en niet christelijke studenten in Groningen;

c.       het contact onderhouden en samenwerken met andere organisaties;

d.      het onderlinge contact bevorderen tussen bestuurders van de aangesloten studentenverenigingen.

Statuten, Artikel 2, 2. Middelen